Det är den här planeten vi bor på....

Vi är övertygade om att ett ansvarsfullt brukande av skogliga resurser bidrar till ett klimatsmart och hållbart samhälle. Det är vår kärnverksamhet att se till att våra kunder når sina mål med hänsyn till människa, samhälle och planet. Hugg i och dra nu! 

ORGANISATIONSUTVECKLING – iTurgor Management AB

Med vår omfattande branschkunskap och skräddarsydda tjänster
stärker vi företag på alla nivåer – från organisationer till arbetsgrupper och individer. Vårt arbete inom Prosilva och Seose är exempel på detta!

Kontakta iTurgor
GRUPPCERTIFIERING – Skogscertifiering Prosilva AB

Som experter inom skogscertifiering erbjuder
Prosilva pålitlig gruppcertifiering för skogsägare
och skogsentreprenörer. Vi stöttar företag i
certifieringsprocessen och hjälper dem att
uppfylla gällande certifieringsstandarder.

Kontakta Prosilva
SPÅRBARHET AV SKOGSPRODUKTER – Seose i Sverige AB

Seose är ett nätverk för spårbarhetscertifierade
företag som önskar kontinuerligt stöd och
kunskapsutbyte. Vi hjälper våra medlemmar
att sålla i informationsflödet och vägleder
dem för att hitta optimala lösningar för sina
verksamheter utifrån certifieringskrav.

Kontakta Seose